عشق یعنی ...

     گفتند:

                                           چیزی از او به جا نمانده است

                                                      جز راه ناتمام

                                                       شهید گمنام

                                                     فرزند روح الله

   
 
/ 1 نظر / 6 بازدید