آخرین سخنان حضرت زهرا(س) در رابطه با فدک

 اینک فاطمه علیهاالسلام فدک را رها کرده و دیگر سخنى از آن نمى‏گوید. یکى از زنان به عنوان عیادت نزد حضرت آمد، ولى از نظر گرایش به سمت دشمن متمایل بود. حضرت به عنوان آخرین سخنى که درباره‏ى فدک بر زبان آورده به او چنین فرمود: آنگاه که پیامبر صلى اللَّه علیه و آله از دنیا رفت ابوبکر و عمر با جرأت تمام فدک را گرفتند.

 آه که چه ملک (بابرکتى) بود! فدک اعطایى پروردگار بلند مرتبه به پیامبر مناجات‏کننده‏ى با خدا و وفادار بود که آن را براى قوت فرزندان از نسل او و خودم به من بخشیده بود. این مطلب را خدا مى‏دانست و امین او شاهد بود.

اکنون اگر قوت زندگى را از من به زور گرفتند و لقمه‏ى مختصر را هم از من مانع شدند، من صبر بر این ظلم را باعث تقرب به درگاه الهى در روز قیامت مى‏دانم، و خورندگان آن به ظلم، آن را شعله ‏ور کننده ‏ى حمیم در شعله‏هاى جهنم خواهند یافت. این مجموعه، اقدامات دقیقى بود که پس از غصب فدک انجام گرفت.

برنامه‏ى آن از مقام عصمت داده شد و مجرى آن هم خود امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسلام بودند. این خط سیرى که به ثمر رسید نتیجه‏اش براى آینده‏هاى بلندمدت تشیع باقى ماند که تا همیشه کلامش سکه‏ى تمام عیار است چرا که کلام على و فاطمه علیهماالسلام است، و به همین جهت دشمن عاجزتر از آن است که با تلاشهاى مذبوحانه ‏ى خود بخواهد از غاصب فدک دفاع کند و یا باطلى که خود از به میان آوردنش پشیمان شده دوباره احیا کند. کلام فاطمه و على علیهماالسلام نور است و سخن دشمن ظلمت و تاریکى، و پیداست که ظلمت در مقابل نور محوشدنى است.

/ 0 نظر / 29 بازدید