نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۸/۱ توسط امید

سخت است دیدن مادر در حال اشک ریختن

 

IMG_6251

IMG_6263IMG_6225IMG_6265

شما مسئولین چگونه می توانید جواب اشک های ریخته این مادر را بدهید؟

دل این مادر شکست کمرش خم شده، شما مادر ندارید چرا بفکر این استان نیستید؟

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۸/۱ توسط امید

سخت است دیدن مادر در حال اشک ریختن

 

IMG_6251

IMG_6263IMG_6225IMG_6265

شما مسئولین چگونه می توانید جواب اشک های ریخته این مادر را بدهید؟

دل این مادر شکست کمرش خم شده، شما مادر ندارید چرا بفکر این استان نیستید؟

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/٩ توسط امید

     گفتند:

                                           چیزی از او به جا نمانده است

                                                      جز راه ناتمام

                                                       شهید گمنام

                                                     فرزند روح الله

   
 

 
 
 

  • دانلود کتاب | بیا اینجا
  • ساعت فلش

    کد ذکر ایام هفته