نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ توسط امید

نکند این فاطمه(س)است که پشت درآمده؟

آه خدای من.محسن همراه اوست!خداکند فاطمه(س)نباشد

کاش صدایش راازپشت دربلندکندتامهاجمان مراعات کنندوحرمت ناموس وبانوی بارداروحرمت فرزندان اورادر نظر بگیرند

اگر بدانندچه کسی پشت در آمده حتماباز می گردند!!...

وآتش را خاموش میکنند!!!


  • دانلود کتاب | بیا اینجا
  • ساعت فلش

    کد ذکر ایام هفته