نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۱٠ توسط امید

آنلی بیتون می ‏گوید:

 

1ـ اگر خواب ببینید بی کار هستید و برای استخدام به دنبال کار

می گردید ، علامت آن است که از روی وجدان کار می کنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می کنید ، علامت آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .

 

 آیا در مملکت جمهوری اسلامی وضعیت استخدامی چگونه می باشد؟

آیا این استخدامی برای  یکسان می باشد؟

آیا در این استخدامی ها چند درصد پارتی بازی می شود؟

آیا در این مملکت عدالت در استخدامی رعایت می شود؟


  • دانلود کتاب | بیا اینجا
  • ساعت فلش

    کد ذکر ایام هفته